Øh, hvem tror at der var nogen, der vandt valget ?

IMG_4420 I dag vågnede halvdelen af befolkningen op med utryghed og bekymring. Jeg så på Facebook udtalelser som: det river i hjertet, åh nej, hvordan skal det nu gå og sorte dannebroflag vejrede over min væg. Hvis rød blok havde vundet ville halvdelen af befolkningen (den anden) være vågnet op med de samme følelser. Der er noget ubehageligt i at vores fællesskab, vores samfund er splittet på den måde, at det der er godt for nogen samtidig er dårligt for nogle andre. På den måde taber alle i længden. Er det naturligt? I dyreverdenen er det de stærkeste der bestemmer. Det gør de fordi det er livsvigtigt fo alle at det er sådan. De der tager beslutningerne, skal være de som har hele flokkens overlevelse på sinde (ikke kun halvdelen). De som kan sikre, at hele flokken er beskyttet og får mad og kan reproducere sig. I vores verden er det sådan, at de som bestemmer, ikke bestemmer det, der er bedst for HELE flokken men kun for en del af den (uanset om det er den ene eller den anden blok) Så i vores samfund er der altid nogen, der bliver undertrykt. Tænk hvis vi ALLE sammen vågnede op efter et valg begejstrede og spændte, fordi vi følte at de, som vi havde valgt til at udvikle vores samfund var de bedste til at tage vare på os alle sammen. BÅDE de ”stærke” og de ”svage” Tænk hvis vi alle følte, at nu bliver der taget hånd om at lave et samfund der er godt for alle, dvs et samfund der fungerer. Hvorfor er det sådan - set i et større perspektiv? Valget (og alle tidligere valg) er bare et udtryk for vores samlede bevidsthedstilstand. Politik og samfund er egobaseret, fordi vi alle sammen primært tænker og føler ud fra vores ego og ikke fra vores sande natur. Det kan ikke være anderledes. Det er egentlig ikke voldsomt interessant om det er den ene eller den anden blok der bestemmer – for de gør det ud fra et split, som automatisk vil forfordele dem de selv ligner mest og undertrykke resten. Egoet fungerer ud fra frygt. Alt hvad egoet foretager sig har til formål at slippe for at føle sig utilstrækkelig og fortabt. Om det tryner andre mennesker og rager til sig eller det spiller offer og bliver undertrykt, det er bare to sider af samme problem. Hvad har det konkret med dig at gøre? Så længe den samlede bevidsthed i samfundet er funderet i egoet, kan politik ikke flytte os nogen andre steder hen end lige netop der: angst for ikke at have nok, raseri over dem der har mere eller som skal have noget af det vi har, nedladenhed overfor dem der ikke bidrager til min egen tryghed, undertrykkelse af de som ikke bruger samme strategi til at undgå smerte som vi selv. Egoet er splittet – samfundet kan ikke være andet. Vores relationer Her er splittet også tydeligt. Vores parforhold og relationer er tit en kamp om, at blive set, anerkendt og respekteret. Når vi er uenige opfører vi os ofte som små børn der sidder i en sandkasse og slås om en skovl. Vi kæmper for ikke at komme ind i følelsen af afvisning og smerte over ikke at føle os elsket og respekteret - og i processen lukker vi hjertet og støder den anden fra os. Hvad med dit eget liv? Inde i os selv er splittet endnu tydeligere. Den ene del af os er næsten konstant i kamp eller modsætning til den anden. Har jeg lyst til noget, er der straks en stemme inden i mig der advarer mig om at det nok ikke kan lade sig gøre eller at jeg ikke er god nok. Den ene del af mig undertrykker den anden. ”Det er en forkert følelse”, ”pas på, de andre kan ikke lide dig hvis du opfører dig sådan”. ”Du kan da ikke leve af din passion”. ”Hvis du sætter grænser, bliver du forladt” etc etc… Samfundet og folketinget er en refleksion af bevidsthedsniveauet hos os selv. Hvad skal vi så gøre? Vi skal udvikle os. Vi skal lære at flytte vores identifikation fra egoets angst til sjælens holistiske view. Fra splittelse til indre fred. Vi skal lære at deale med vores ego så det ikke er det, der styrer vores liv. Og vi skal lære at connecte med vores sande natur – vores sjæl. Vi skal heale splittet imellem vores ego og vores sjæl. Jeg ser ingen anden mulighed for et bedre samfund. VI ER samfundet. Politikerne og den måde de tager ansvar og handler på, er et udtryk for hvor meget vi som ”gruppe” er funderet i ego eller sjæl. Deltag i løsningen i stedet for at kæmpe imod problemet. Vær med i det energetiske fællesskab af de ufatteligt få procent af jordens befolkning, der vil og kan være med til at skabe en reelt bedre verden og et liv for sig selv med mere kærlighed og mindre lidelse. Min plan Min plan er, at lave en bevægelse, hvor vi selv tager ansvar. Hvor vi donerer tid og penge til at rette op på uretfærdighederne, ændre landbruget, fjerne stress, hjælpe flygtninge, lære skolebørn at meditere etc. etc. At alt det som folketinget burde gøre, tager vi os af - fordi de kan ikke. Vi skal ikke sidde og vente på at de gør det. Jeg vil samle de folk der har noget at give og hjælpe med at få det ud til dem der har brug for det. Ikke kun donere penge til eksisterende organisationer, men skabe nytænkning og forskning og organisere alle de fantastiske ressourcer som folk så gerne vil bidrage med, men som de ikke har tid eller knowhow til at få ud i verden. Ja, det er en stor mundfuld - og jeg har ikke tænkt mig at gøre det hele selv. Men der ER os, der skal gøre det. Mere om dette senere. Når de næste to gruppeforløb (Mentorforløb i psykospirituel livspraksis) er startet (det første i januar og det næste umiddelbart efter) og jeg har skrevet min bog + et andet projekt jeg har i gang til foråret, så har jeg penge til og mulighed for at koncentrere 90 % af min tid og energi de næste år på at få dette projekt i gang. Jeg glæder mig rigtig meget, det er en vision jeg har haft det meste af mit liv og alt hvad jeg har lavet indtil nu, har ledt i den retning. Gruppeforløbene er med til at skabe det energifelt, der kan bære starten af projektet. Derudover er der folk med, som konkret gerne vil være med i projektet. Det er en fantastisk tid vi lever i. hjerteudenbaggrundsupertilwebNår vores hjerter får øjenkontakt Pernille Bretton-Meyer  
Hvis du har lyst til at komme med i en af grupperne der starter snart, skal du kontakte mig for en snak… Grupperne/forløbene er fortrinsvis for folk der arbejder  med sig selv og som er, eller ønsker at være, dedikerede til hjertets åbning og at leve i dets sandhed. Der starter ikke nye grupper op i nogle år derefter. >> Læs mere her << Jeg holder foredrag, kurser og forløb, som træner dig i at hæve din bevidsthed, komme mere op i hjertet og at skabe samarbejde mellem dit ego og din sjæl. Når vi kan det og lærer at leve mindre splittet og mere holistisk, bliver vi en del af løsningen i stedet for en del af problemet. I os selv, i vores relationer og i verden.  

Pionér eller Lemming?

IMG_4420             Pionér eller Lemming? Det er dig der skal ændre verden - ikke politikerne, de er ikke bevidste nok.  Er du træt af politikerne? Som en god ven og spirituel lærer sagde den anden dag: "De må da have hovedet oppe i røven". Føler du at samfundet, magthaverne, dem der tjener pengene på alle os andre er ved at ødelægge vores verden? Er det svært at gennemskue hvordan vi får vendt skuden? Hvad nu hvis vi slet ikke behøver at fatte det hele for at gøre en enorm forskel? Jeg har en daglig praksis - for at være sikker på at holde min dedikation til den højeste del af mig. For at holde fokus på hvad der er vigtigt og hvad jeg er her for. I en verden der kalder på egoet, på angst og begær - der smækker helt og aldeles uretfærdige og utålelige billeder af krig, elendighed, udnyttelse og profit, fremfor bare et minimum af anstændighed overfor mennesker og dyr, lige op i hovedet på os hver dag.... En verden der udspiller min egen, din og alle andre personligheders indre kamp på de mest groteske måder... en verden hvor vi bliver mere og mere følelsesløse overfor det vi ser, fordi vi ikke kan rumme sandheden og det det ville kræve af os, hvis vi virkelig så den.... Kan du forestille dig...? Prøv at forestille dig at du for første gang i dit liv så et billede af en brud lige før bryllupsnatten - en 10 års pige, der lige er blevet gift med en mand på 45.... Eller et barn der lige er død af sult..... En gris der fuld af sår er tvunget til bundet at ligge på siden og producere smågrise hele sit liv....... etc. etc .... for første gang....   det ville vi ikke kunne bære... vi ville springe op fra sofaen og beslutte os for, at gøre noget ved det...... men..... det er ikke første gang vi ser det..... vi kan blive siddende, spise aftensmad (måske koteletter), hyggesnakke.. imens TV´et kaster billeder ud i stuen og radioens nyheder fortæller om den ene elendighed efter den anden...... der er sgu´ ikke meget nyhed over noget af det.... Jeg har en praksis hver morgen, for at være sikker på at få mærket mit hjerte, at forbinde mig med den del af mig, der ikke går i panik og total smerte over verdens uretfærdighed. Den del som samtidig med skarphed og kærlighed ser, hvor det er, jeg kan gøre en forskel... Hvor de ressourcer og muligheder som jeg har i dette liv kommer bedst til gavn. Jeg er ikke god til at rejse rundt og hjælpe folk i nød.... jeg ville ikke holde en uge i politik.... jeg har ikke uendeligt mange penge jeg kan give væk..... Til gengæld kan jeg hjælpe folk med at mærke deres hjerte, med at heale det, der holder dem i angst, jeg kan hjælpe med at huske folk på, at vi ikke kun er her for vores egen skyld... at vi alle er forbundne, alle er ansvarlige og alle kan gøre en forskel.... Du er her ikke kun for din egen skyld Vi har alle vores stærke og svage sider.....   og vi har alle muligheden for, at bidrage til en bedre verden..... hæve bevidstheden .. Jeg tror på at det er det der skal til.... at vi får mere kontakt med vores hjerte..... at vi hver især både arbejder med at heale os selv og de egomønstre af angst og smerte og kamp vi har inden i os - OG arbejder med at give ud.... at hæve bevidstheden bare en lille smule.... at komme fra den bedste udgave af os selv.... at tilgive, at føle taknemmelighed, at sprede glæde, at vise skønhed, at være autentiske.... Dette vil alt sammen være med til stille og roligt at hæve det samlede bevidsthedsniveau…. Og når vi er mere bevidste, mere i hjertet, har vi andre følelser end angst (som er den eneste grund jeg kan se lige i skrivende stund, til at vi kan blive ved at deltage i en verden, der er under vores værdighed og ikke er sand for os). Når vi føler anderledes, vil vi handle anderledes…. Vi vil vælge anderledes….. hvis vi mærker vores hjerte, kan vi ikke købe mad der er giftigt, vi kan ikke købe kød der er produceret på en måde som både skaber sult i verden, skaber sygdomme og er baseret på systematisk dyremishandling, vi ville ikke byde vores børn et liv hvor nærhed og tid sammen er erstattet af skolereformer og elektroniske dimser og passiv underholdning som de fleste af dem vokser op med…. Der er så meget vi ikke ville….. intet under, at det er svært for os at komme i kontakt med vores hjerte: Vi skal både deale med al den smerte, der fik os til at lukke af for det i første omgang (i barndommen) OG med hele vores liv, som vi kender det i denne verden…. Hvor skal løsningen findes? Men jeg ser ikke nogen anden vej…..   man kan ikke løse et problem med samme tankegang som har skabt problemet (Einstein) – det er egoværdier, der har skabt de problemer verden står i i dag…..   det er angst for ikke at have nok, det er følelsen af at være så værdiløs, at man må skabe mere og mere overflod for at kunne overleve…. Se på egoet…. Det er bare et lille barn, der forsvarer sig imod at føle sig forladt… der forsvarer sig imod at blive udslettet…… Mange misforstår egoet og tror at det er ondt og saboterende – ja det er selvcentreret – fordi det blev skabt for at overleve - dets eneste funktion er at overleve…. At få os til at overleve i et miljø, der ikke kunne spejle os i vores hjerte…. Der ikke kunne møde vores sjæl…… vi kan ikke løse noget som helst ved, at prøve at lade det samme ego finde en ny løsning…..   det har stadig det samme fokus: Dets egen overlevelse…. Vi må et niveau op for at kunne løse noget…. At kunne finde nye måder at leve sammen på….. Er det nok at vi brokker os og viser at vi er utilfredse? NEJ!!! – det ER os der skal løse det….. det er os, græsrødderne, os der er lige den lille smule mere bevidste, at vi kan se det…. Og vi skal ikke lade os overvælde af, at det hele er så stort og vi kan jo kun gøre så lidt…. DET PASSER IKKE!!!!   Vi kan gøre så meget…. Vi kan gøre det eneste der KAN gøres. Vi skal ikke finde en løsning….   Vi skal ikke overskue hvordan det hele hænger sammen og så finde en ny verdensorden…..   vi skal ikke kunne se, hvordan de små piger slipper for at blive gift med gamle mænd…..   vi skal ikke kunne se, hvordan fødevareindustrien skal kunne reformeres… og se effekten af det på den anden side af jorden….. Vi HAR en grænse! Men vi KAN mærke vores hjerte og stoppe med at gøre det, der ikke er sandt for os……   og vi KAN gøre det der ER sandt for os…….   Vi behøver ikke argumenter. Vi behøver ikke overblik…. Vi behøver at være autentiske… vi behøver at være kærlige…..   Vi HAR en grænse – ellers ville vi alle sammen sælge stoffer eller børneporno – for det er der rigtig mange penge i - og dem vil vi jo alle sammen gerne have, for ellers tror vi, at det hele ramler for os…..   Men vi har en grænse……   vi skal bare connecte med hjertet og lade de grænser der ligger der guide os. I stedet for de grænser, der ligger i egoet og som hele tiden flytter sig, fordi vi bliver lullet ind i, at tingene er som de er og det er jo også forfærdeligt og når jeg får flere penge, vil jeg i hvert fald også begynde at købe økologisk og jeg ville jo så gerne gøre noget ved det, men hvem er lille jeg, jeg kan jo ikke gøre den store forskel…. Ja det er frygteligt som dyrene lider, men med kun en indtægt og 3 børn!!!!   Sammen med alle de billeder af nød og elendighed, som vi lader vores hjerne fylde op af, som samfundet fodrer os med, så vi bliver så vant til det, at vi stopper med at reagere……     SÅ HOLD DOG OP…. Med at åbne for fjernsynet og lade dig hypnotisere til at det er ok og uundgåeligt, at verden kører som den gør…… Jeg har en praksis – fordi jeg tror på, at det der kan gøre en forkel i verden er, at vi har vores opmærksomhed i hjertet… at vi vågner op og mærker hvem vi er….. at vi alle er forbundne… Jeg har en praksis. Jeg har venner og rejsefæller, en spirituel ”familie”, der deler min sandhed…. fordi, jeg har brug for, at forene mig med den højeste udgave af mig selv, for ikke at svæve ud i den hypnotiske tilstand, som mit ego har skabt, som mit det kender som ”virkeligheden” En af mine kursister for 20 år siden sagde: ”når vi nu skal ud i den alternative virkelighed” – det var når vi forlod kursuslokalet og vores rejsefæller og skulle ud og deale med hverdagen og samfundet. Jeg har en praksis og en spirituel familie – fordi jeg ikke vil identificere mig med den alternative virkelighed – jeg vil sikre mig, at jeg igen og igen, blidt bliver kaldt tilbage til det, der i min model af verden er virkeligheden… min sande natur…. Min indre kerne….. Being Alt mit arbejde er dedikeret til dette. Det er også derfor mit vigtigste virke er, at arbejde med grupper. Min plan er, at lave en bevægelse, hvor vi selv tager ansvar. Hvor vi donerer tid og penge til at rette op på uretfærdighederne, ændre landbruget, fjerne stress, hjælpe flygtninge, lære skolebørn at meditere etc. etc. At alt det som folketinget burde gøre, tager vi os af - fordi de kan ikke. Vi skal ikke sidde og vente på at de gør det. Jeg vil samle de folk der har noget at give og hjælpe med at få det ud til dem der har brug for det. Ikke kun donere penge til eksisterende organisationer, men skabe nytænkning og forskning og organisere alle de fantastiske ressourcer som folk så gerne vil bidrage med, men som de ikke har tid eller knowhow til at få ud i verden. Ja, det er en stor mundfuld - og jeg har ikke tænkt mig at gøre det hele selv. Men der ER os, der skal gøre det. Mere om dette senere. Når de næste to gruppeforløb er startet (det første i januar og det næste umiddelbart efter) og jeg har skrevet min bog + et andet projekt jeg har i gang til foråret, så har jeg penge til og mulighed for at koncentrere 90 % af min tid og energi de næste år på at få dette projekt i gang. Gruppeforløbene er med til at skabe det energifelt, der kan bære starten af projektet. Derudover er der folk med, som konkret gerne vil være med i projektet. Det er en fantastisk tid vi lever i. hjerteudenbaggrundsupertilwebNår vores hjerter får øjenkontakt Pernille Bretton-Meyer    
Hvis du har lyst til at komme med i en af grupperne der starter snart, skal du kontakte mig for en snak… Grupperne/forløbene er fortrinsvis for folk der arbejder  med sig selv og som er, eller ønsker at være, dedikerede til hjertets åbning og at leve i dets sandhed. Der starter ikke nye grupper op i nogle år derefter. >>> Kontakt her <<< Derudover har jeg 2 dages kurser for alle: Når ego og sjæl danser tæt – i københavn, Århus og Odense >>> Læs mere her <<<

Nuttet eller frygteligt? – om grænser og selvværd

Se denne lille 2 min video og mærk efter hvad det får dig til at føle.... Og så læs min udlægning af hvad der sker på videoen - hvorfor sker der det der sker? Hvad har det med dit selvværd og dit forhold til dig selv og til din evne til at være afgrænset at gøre?  Det skriver jeg mere om under videoen.... Når vi er små er vi energetisk sammenblandet med vores mor. Det er derfor man som mor til et lille barn ved hvad hun/han føler og har behov for - også selvom man er i et andet rum eller måske i en helt anden by....  Hvis vi mærker efter, kan vi mærke vores barn. Det gælder så også den anden vej rundt: barnet mærker hvad mor føler.  Og ved i starten slet ikke at følelsen ikke er dets egen men mors....  barnet føler bare en tilstand. Så når mor føler smerte fordi hun er frustreret, ked af det, vred el. lign. så mærker barnet smerten og den lukning af hjertet som følger med smerten... Dette er EN af de første årsager til, at vi begynder at lukke af for vores hjerte allerede som små. På videoen synger mor og lever sig ind i følelserne i sangen. I smerten ved at savne. Hun gør det så meget at hun faktisk først til sidst opdager at barnet græder. Barnet mærker smerten i sit system og hjerte og græder. Som vi kan se på videoen, kan barnet lukke op igen på sekunder så snart mor synger om noget andet. Så barnet går ind og ud ad smerten mange gange i løbet af sangen.  En fantastisk evne at være født med. Til at vende tilbage til et åbent hjerte og glæde på kort tid, når smerten holder op....  MEN....  jo flere gange det sker (og det sker for alle - uanset om vi har/er gode eller dårlige forældre og opvækst) jo mere stivner vi i lukningen af hjertet og tilsidst, omkring 7 års alderen, bliver lukningen vores "naturlige" tilstand.  Dette er også EN af de store grunde til at vi får problemer omkring grænser. Vi lærer, at hvis vi elsker/er åbne i hjertet, så må vi også tage en hel masse smerte. Dvs at når jeg mærker min kærlighed til mor og min naturlige tilstand af åbenhed, så kommer der smerte med i pakken.  Nogen gange lærer vi, at at smerte ER ENSBETYDENDE MED  kærlighed.....  hvis mor havde meget smerte, så hver gang vi mærkede hendes kærlighed og trygheden ved at være tæt med hende også mærkede smerten..... så fik vi associeret smerte og kærlighed/tryghed sammen.... Så vi lærer, at hvis vi åbner i hjertet, så ryger alt de andres smerter og lukninger med ind, fordi vi ikke kunne afgrænse os fra mors energi dengang. Derfor får mange af os senere i livet enten smertefulde og grænseoverskridende relationer eller vi kan ikke åbne op i hjertet og derfor er det svært at føle passion eller dyb kærlighed......  Dette gælder i vores relationer, i vores forhold til os selv, i vores arbejde og ikke mindst i vores forhold til vores egne børn. Ja, der er rigtig meget at sige om den video - og om vores opvækst..... Jeg mener, at vi har et ansvar overfor os selv, vores børn, parforhold, andre relationer og overfor verden.... Et ansvar for at bryde dette mønster og træde ind i vores lys, åbne vores hjerter og leve fra vores sande natur i stedet for fra den lukning der er så gammel og uddateret, men som sidder som en dynamik i vores nervesysytem og styrer os med hård hånd.... Og jeg mener at den bedste måde at arbejde med - og heale disse ting, er i en gruppe. Vi disconnectede fra vores hjerte og dermed os selv i kontakten med vores familie/gruppe - og vi skal connecte til os selv igen i kontakten med andre mennesker/en gruppe...  Efter 25 år som gruppe- og individuel terapeut, guide og mentor kan jeg helt klart sige, at et gruppefelt med kærlig og spirituel energi er det mest healende og transformerende rum du kan være i...... Alle mine kurser og forløb har et aspekt af healing af netop dette tema fordi det er en dynamik inde i os og i vores relationer, som er med til at holde os væk fra hjertet og det ødelægger vores selvværd, vores relationer og verden...... 
Jeg arbejder med netop at connecte med vores hjerte og sjæl gennem kontakt med andre mennesker i hjertet - samt ved at ændre den måde vi forholder os til os selv på til så vi kan leve med et åbent hjerte i stedet for at fortsætte den lukning som vi alle lavede som børn.... og så kan de gamle mønstre - karmiske eller fra barndommen - transformeres. Jeg ser det ske hele tiden og jeg fyldes af dyb taknemmelighed og håb for mennesker og for verden.....
De næste kurser er: Når Ego og Sjæl danser tæt - elsk dig selv, så det kan mærkes København d. 3-4/10 - 15 Århus d. 24-25/10 - 15
Fyn - Stenstrup (mulighed for overnatning) d. 21-22/11 - 15 Kom med og lad os sammen arbejde på at åbne hjertet og derved skabe en bedre verden. >>>Tag første skridt ved at trykke her<<< knap ja, det lyder spændende Du kan også komme med på foredrag med samme emne København, Århus, Odense, Vejle, Svendborg Læs mere samt datoer og tilmelding - TRYK HER     

Det spirituelle overjeg

Scroll ned for video - Synes du nogen gange at det kan være svært at være et bevidst og kærligt menneske? At det kan være svært både at forstå andre og samtidig tage sig af sig selv og sine egne grænser og behov? I dette videoblogindlæg peger jeg på en af de væsentligste paradokser der kan ende med at skabe meget smerte i vores liv. Hvordan vi kan komme til at holde os selv nede jo mere vi udvikler os. Selvudvikling er ikke bare noget der får os til at blive mere og mere lykkelige og frie….. der er faldgruber der vokser i takt med at vi får større indsigt og bliver mere hjertelige. Det er meget, meget vigtigt at være opmærksom på dette for at processen skal være sund.   Vil du lære at skelne mellem overjeget og din indre kerne - og blive mere tro mod dig selv? Ved du, at hver gang du lytter til dit overjeg, vender du dit indre barn/ego ryggen - med det resultat at det føler sig svigtet og bliver adfærdsvanskeligt?  Det er det vi kender som manglende selvværd. Har du lyst til at ændre det, så du i stedet kan føle dig værdifuld og værd at elske på et dybt og fundamentalt plan? Så tjek det her 2 dages kursus ud - early bird pris kun 1400 kr (spar 500) Næste kursus København, Århus og Fyn (Stenstrup) knap ja, det lyder spændende  

Om Døden

I denne weekend kommer min skønne og dejlige gruppe af kvinder der har været i udvikling hos mig i mange år. Denne gang skal vi arbejde med sjælskvaliteterne Power og Indre Fred. Et af issues´ne omkring disse temaer er vores forhold til døden. Vores angst, vores ideer og koncepter som vi har projiceret ud på det at dø og være død og hvordan dette forhindrer os i at have adgang til et af vores mest naturlige aspekter nemlig Indre fred og Power.  Læs resten