Se handelsbetingelser på dansk

SALGSBETINGELSER

Produkter og tjenester tilbys av TrueLiving,
Møllevej 35, 5762 Vester Skerning, Danmark, CVR-nr 10618231

KONTAKT:
Mail: support@trueliving.dk

BETALING OG LEVERING:
Du mottar rett etter kjøpet en faktura på e-post til den oppgitte e-postadressen.

Du kan betale med følgende betalingskort:
Dankort, VisaDankort, Visa, Mastercard, Maestro, American Express og Mobile Pay.
Mobile Pay kan dog ikke benyttes til abonnementer og avdragsordninger.

Vi lagrer aldri kortnumrene dine, utløpsdato eller kontrollsifre.

Du kan også delbetale.

Digitale produkter leveres rett etter kjøpet via e-post, eller med en adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt sendes til den e-posten, som kjøperen har skrevet i ordrefeltet. Pengene belastes når du får tilgang.


RETTIGHETER:
Alle rettigheter til kurs (digitalt eller fysisk), foredrag, digitale produkter, tekster og bilder, tilhører TrueLiving.

Ved kjøp oppnås en lisens pr. kjøpt produkt.

Alle digitale produkter er personlige, og derfor er det ikke tillatt å dele, selge, låne bort, gi bort eller på annen måte distribuere noen av produktene.

ANGRERETT:
Kjøp av digitale produkter, webinarer og andre arrangement hos TrueLiving, er ikke omfattet av loven om angrerett. Dette fordi disse alltid er innenfor en nærmere avgrenset periode, og på forhånd fastsatt dato.

Ved foredrag, korte kurs (hvor hele kurset avvikles fortløpende), har du mulighet til å overdra billetten/plassen din til en annen.

Ved lengre forløp, har du i utgangspunktet samme mulighet, men da (og kun i dette tilfellet), skal den det overdras til, godkjennes av Pernille Bretton-Meyer.

Ved kjøp av digitale produkt, hvor materialet eller deler av det, leveres øyeblikkelig, bortfaller den normale angrefristretten på 14 dager.

FYSISKE ARRANGEMENT I TRUELIVING FELLESSKAPET:
Påmelding til fysiske arrangement i TrueLiving er bindende. Det vil i noen tilfelle være mulig å gi plassen din til en annen deltager i Fellesskapet, som oppfyller betingelsene til å få plassen.

AVLYSNING
Vi forbeholder oss retten til å avlyse workshops, kurs, foredrag & arrangementer ved sykdom, eller andre uforutsette hendelser. Om avlysning skjer, vil det kunne tilbys ny dato, alternativt å få pengene i retur.

På samme måte forbeholder vi oss retten til å endre lokasjon ved fysiske arrangement, hvis det vurderes som nødvending.

FORCE MAJEURE:
Visse usedvanlige forhold kan påvirke din lyst til, og mulighet, for å gjennomføre avtalen. Det kan f.eks. være ekstreme værsituasjoner, uro eller epidemier.

Når det oppstår den force majeure-situasjon, vil du som utgangspunkt få utsatt avtalen til et senere tidspunkt. Hvis det ikke er mulig, vil du kunne få pengene tilbake.

Vær oppmerksom på, at en henstilling fra regjeringen om at du bør unnlate å gjennomføre avtalen, ikke kan likestilles med et forbud, og er derfor ikke en force majeure-situasjon.

REKLAMASJONSRETT:
Når du handler hos oss som forbruker, gjelder Kjøpslovens regler om digitale tjenester. Det betyr at du kan klage over konkrete mangler inntil 2 måneder etter utløpet av den avtalte leveringsperiode. Hvis det ikke er en avtalt leveringsperiode, er reklamasjonsretten 2 år. Du kan kontakte oss på support@trueliving.dk

 

DIGITAL, DIREKTESENDT UNDERVISNING:
Ved deltakelse på forløp med direktesendt undervisning på nettet, er det ansvaret ditt at den datamaskin, mobil eller nettbrett, samt den nettforbindelsen du deltar på undervisningen fra, kan motta undervisningen. Det samme gjelder også for avspilling av evt. opptak av undervisningen, når sådanne finnes, samt annet video- og lydmateriale.

Forbehold: Når undervisningen sendes direkte på nett, vil det kunne oppstå tekniske problem underveis. Det er mange plattformer, programmer, maskinvare og system som skal samspille, og mange steder det kan oppstå en teknisk feil. Når du deltar på sendingene som går direkte, må du derfor innstille deg på at det KAN forekomme ventetid e.l.
HVIS det skulle oppstå tekniske problem. Det er noe som skjer meget sjelden, men det er en faktor å være klar over, når man strømmer direkte.
Ved de anledninger hvor det tilbys tilgang til opptak av produkt, kurs, workshops, forløp m.m., kan du se opptakene dagen etter, og der vil evt. tekniske problem være klippet bort, eller du kan spole forbi.

Hvis det tilbys nedlasting av materiale, har du selv ansvaret for å laste det ned. Dette har du adgang til så lenge forløpet, abonnementet eller øvrige ytelser er aktive. Du må lagre det slik at du får tilgang til det.

Stedet hvor du lagrer materialet, må ikke være offentlig tilgjengelig.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Digitale kurs og fysiske kurs, digitale produkt, forløp m.m. er ikke en erstatning for psykoterapi, lege, psykiater eller annen behandling av helsemessig karakter. Alle kurs, produkt m.m. anvendes på eget ansvar, og TrueLiving kan ikke holdes ansvarlig for en evt. uhensiktsmessig virkning.

Hvis du er i tvil om et kurs/ produkt kan ha en negativ virkning, kan du kontakte Pernille for en vurdering og rådgivning. Velger du å følge vurderingen, deltar du fortsatt på eget ansvar.

Det er ansvaret ditt å snakke med legen din, psykiater, psykolog o.a. hvis du er i behandling, har en psykisk diagnose eller lider av angst e.l., for rådgivning og vurdering om det vil være forsvarlig for deg å delta/ anvende metodene.

Kurs og digitalt materiale er lagd med henblikk på friske mennesker. Det kan også ha en fordelaktig virkning på mennesker som ikke er friske, men da vi ikke har kontakt med den enkelte kursdeltaker/ bruker av de digitale produktene, er det ekstra viktig, at du selv tar forholdsregler og er klar over, at du har det fulle ansvar for deltakelse og bruk av materialet.

TrueLiving og Pernille Bretton-Meyer kan verken direkte eller indirekte holdes ansvarlig for noen form for besvær eller skade, som måtte være en konsekvens av bruken av opplysninger, eller innhold i videoer, blogginnlegg, guidede meditasjoner eller noen annen form for innhold i kurs, forløp og digitale produkt, som er tilgjengelig på Simplero, pernillebrettonmeyer.dk, eller via lenker som er funnet på pernillebretton-meyer.dk, Truelivings/ Pernille Bretton-Meyers kanal på Youtube, Facebook-side, andre sosiale medier eller andre digitale plattformer.

ABONNEMENTSBETINGELSER:
For abonnementer er det slik at abonnementsprisen, som det er opplyst om på produktsiden, blir belastet automatisk for hver abonnementsperiode.

Første beløp belastes ved kjøpet i nettbutikken. Ved fornyelse av hver abonnementsperiode, trekkes beløpet automatisk.
Kvittering for hvert trekk sendes på e-post.

Kvittering for hver træk tilsendes per email.

Vi lagrer aldri kortnumrene dine, utløpsdato eller kontrollsifre.

Du kan til enhver tid endre hvilket kort som skal belastes. Det gjør du via «Administrer abonnement eller legg til nytt kort», i e-posten med den forrige, tilsendte kvitteringen.

Med mindre noe annet ikke er opplyst om på ordresiden, vil abonnementet løpe automatisk, helt til du sier det opp.

Du kan si opp abonnementet ditt ved å skrive til: info@trueliving.dk eller klikke på knappen «Administrer abonnementet ditt eller legg til nytt kort» i e-posten med den forrige, tilsendte kvittering.

Du må si opp abonnementet ditt senest 5 virkedager før neste betaling skal belastes, og etter endt bindingstid.

Betalinger refunderes ikke for abonnementsperioder som allerede er i gang, eller i bindingstiden.

For abonnementene med bindingstid, vil bindingstiden vises på produktsiden og ordresiden, for det enkelte abonnement.

KLAGEBEHANDLING:
Hvis du som forbruker vil klage på kjøpet ditt, skal du kontakte support@trueliving.dk

Hvis vi ikke lykkes i å finne en løsning, kan du sende klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Om du har bopel i et annet EU-land enn Danmark, kan du klage her, på EU-Kommisjonens klageportal på nettet:
https://ec.europa.eu/odr

PERSONVERNREGLER:
Vi har bruk for følgende opplysninger, når du handler hos oss:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og evt. hvor du har hørt om oss eller våre tjenester.

Vi registrerer, og gir videre de personopplysninger, som er nødvendige for å kunne levere varen til deg.

Personopplysninger registres hos TrueLiving v/ Pernille Bretton-Meyer, oppbevares i 5 år og blir så slettet.

Vi samarbeider utover dette med en rekke andre virksomheter, som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende på våre vegne, og har ikke tillatelse til å bruke dem til egne formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU, eller i land som gir opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på pernillebretton-meyer.dk er TrueLiving v/ Pernille Bretton-Meyer.

Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi behandler om deg.

Hvis du mener, at opplysningene er unøyaktige, har du rett til å få dem slettet. I noen tilfelle har vi plikt til å slette persondataene dine, hvis du ber om det. Det kan f.eks. være at dataene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til det formål, som vi skal bruke dem til. Du kan også kontakte oss, hvis du mener at dataene dine blir behandlet i strid med loven. Du kan skrive til oss på: support@trueliving.dk

Salgsbetingelsene ble oppdatert d. 14-2-2022