HANDELS-, ABONNEMENTS- & LEVERINGSBETINGELSER

Produkter og tjenester udbydes af TrueLiving, Møllevej 35 5762 Vester Skerninge, CVR-nr. 10618231

KONTAKT:

Mail: info@trueliving.dk

Telefon: 62 26 26 88

BETALING OG LEVERING:
Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Digitale produkter leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet.

RETTIGHEDER:

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører TrueLiving.

Ved køb opnås én licens pr. købt produkt.

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke deles, sælges, udlånes, gives væk eller på anden måde distribueres.

FORTRYDELSE:

Køb af online-produkter, webinarer og andre arrangementer hos TrueLiving er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder den normale 14 dages fortrydelsesret.

LIVE WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Du er endelig tilmeldt, når du har betalt depositum, 1. rate eller hele beløbet.
Du kan fortryde dit køb/tilmelding inden for 14 dage fra købsdatoen, dog kun indtil 6 uger før kursusstart. 

Herefter er du forpligtet til at betale det fulde kursusgebyr/beløb uanset om du melder fra eller ikke deltager i hele kurset.

Ved foredrag, korte kurser (kurser hvor hele kurset afvikles på hinanden følgende dage) har du mulighed for at overdrage din billet/plads til en anden. 

Ved længerevarende forløb, har du som udgangspunkt samme mulighed, men da (og kun i tilfælde heraf) skal den der overdrages til godkendes af Pernille Bretton-Meyer. 

LIVEARRANGEMENTER I TRUELIVING FÆLLESSKABET:

Tilmeldinger til  livearrangementer i TrueLiving Fællesskabet er bindende. Det vil i nogle tilfælde være muligt, at du kan videregive din plads til en anden deltager fra Fællesskabet, der opfylder betingelserne for at erhverve pladsen.

ABONNEMENTER:

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.

Første træk sker, ved købet i webshoppen. Efterfølgende træk sker automatisk ved fornyelse af hver abonnementsperiode.

Kvittering for hver træk tilsendes per email.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Du kan til hver en tid ændre hvilket kort beløbet bliver opkrævet på. Det gør du via knappen ‘Administrer abonnement eller skift kort’ i e-mailen med den senest tilsendte kvittering.

Med mindre andet er angivet på ordresiden vil abonnementet automatisk løbe til du opsiger det.

Du kan opsige dit abonnement ved at skrive til: info@trueliving.dk eller klikke på knappen ‘Administrer dit abonnement eller skift kort’ i mailen med den senest tilsendte kvittering.

Du skal blot opsige dit abonnement senest 5 hverdage før dit næste træk og efter endt bindingsperiode.

Betalinger refunderes ikke for allerede igangværende abonnementsperioder eller inden for bindingsperioden.

For de abonnementer med bindingsperiode, vil bindingsperioden fremgå af produktsiden og ordresiden for det enkelte abonnement.

AFLYSNING: 

Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops, kurser, foredrag & events ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur. 

Ligeledes forbeholder vi os ret til at ændre lokation ved fysiske arrangementer hvis dette skønnes nødvendigt. 

LIVE OG ONLINE-UNDERVISNING:

Ved deltagelse på forløb med live online-undervisning er det dit ansvar at den computer, mobil eller tablet samt netforbindelse du deltager på undervisningen fra, kan modtage undervisningen. Det samme gælder ligeledes for afspilning af evt. optagelser af undervisningen, hvis sådanne forefindes samt andet video-og lydmateriale.

Hvis der tilbydes materiale til download, har du selv ansvaret for at downloade materialet inden for evt. tidsfrist samt opbevare det et sted, hvor du kan tilgå det igen.

Stedet hvor du opbevarer materialet må ikke være offentligt tilgængeligt.

FOTO OG VIDEO:

Under live-arrangementer vil der ind i mellem blive optaget foto og video til brug på hjemmeside, emails, sociale medier samt evt. print. Hvis du ikke bryder dig om at man kan genkende dig, foreslår vi at du sætter dig bagest i salen.

DISCLAIMER

Online såvel som live kurser, digitale produkter, forløb mm er ikke en erstatning for psykoterapi, læge, psykiater eller anden behandling af helbredsmæssig karakter. 

Alle kurser, produkter mm anvendes på eget ansvar og TrueLiving kan ikke holdes ansvarlig for en evt uhensigtsmæssig virkning. 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt et kursus/produkt kan have en negativ virkning, kan du kontakte Pernille for en vurdering og rådgivning. Vælger du at følge vurderingen, deltager du dog stadig på dit eget ansvar.

Det er dit ansvar at tale med min læge, psykiater, psykolog o.a. hvis du er i behandling eller har en psykisk diagnose eller lider af angst eller lign. for rådgivning og vurdering om det vil være forsvarligt for dig at deltage/anvende metoderne.

Kurser og digitalt materiale er lavet med henblik på raske mennesker. Det kan have en meget gavnlig virkning også på ikke raske mennesker, men da vi ingen kontakt har med kursisten/brugeren ved online/digitale produkter, er det her ekstra vigtigt, at du selv tager forholdsregler og er klar over, at du har det fulde ansvar for deltagelse og anvendelse af materialet. 

TrueLiving og Pernille Bretton-Meyer kan hverken direkte eller indirekte drages til ansvar for nogen form for vanskeligheder eller skader, der måtte være konsekvensen af brug af oplysninger eller indhold af videoer, blogindlæg, guidede meditationer eller nogen anden form for indhold af kurser, forløb og digitale produkter, der er tilgængelige på Simplero, pernillebrettonmeyer.dk  eller via links fundet på pernillebretton-meyer.dk, Truelivings/Pernille Bretton-Meyers youtubekanal, Facebookside eller andre sociale medier eller andre digitale platforme.